Aktualizace

Jako první můžeme začít tím,že zkontrolujeme,jestli máme aktuální ovladače,protože ty jsou pro správné fungování rozhodně podstatné. Dále se podívejte,jaké programy se Vám zapínají pii spuštění,protože tím m mžete urychlit start zaíízení,vyhnete se吐že Vám pobžží nějaké programy zbytečn na na pozadí. Není anin na škodu,když udržujete discčist be bez zbytečnchch soubor [.

aktualizace softwaru

Jakmile máme tohle vřechno zařízené,tak se mřeme podívat na to,jak zvednout věkon oproti běnému stavu. TebEba vrobrobci procesor [mnohdy mají bl režim,kter um umožní petetaktování s tím vyšší výkon. Je to bezpečná varianta i pro lidi,ktečínerozumí taktování a podobně. Můžeme také v režimu napájení nastavitrežim zaměřený na výkon,akorát zařízení spotřebuje více elektřiny. Když potřebujeme,aby nám běžela především třeba nějaká hra plynule tak jí můžeme natavit nejvyšší prioritu využití výkonu ve správci úloh.

Výměna komponentů

Nejjednodušším vylepšením počítače je přidání RAM karet,přičemž tato dočasná paměť je potřeba u řady procesů. Nejméný JE vhodné volit8GB,ale kdyšzvolíme16GB,tak námještězbyde dostatešnárezerva. U dalších komponent u už je složitjjší,také musíme počítat,že celá pestestavba nás bude ncoco stát. Když vylepšíme procesor tak dáleje vhodné vyměnit grafiku,protože siln proc procesor,slabá grafika není tebeba pro hraní Her ideální kombinace.

základní deska

I kdyš bude jedna soušástka oproti ostatním zaostávat,tak násměe dost brzdit,cošjistě nechcete. Věechny komponenty musíbětkompatibilní mezi sebou a také se základní deskou. Ta je,jak z názvu vyplěvázákladem. Jestliže tedy máme star k kancelásksk po počítač tak je na zvážení,jestli nebude lepší nechat siposkládat nov stro strojte star t tebeba prodat. Let Je totiž potebeba myslet ekonomicky,abychomdanou částku dostali dobrou kvalitu,výkontebeba na několik.

— 24 May 2024